Efter att ha varit verksam som idrottspsykologisk rådgivare och mental coach i 20 år har följande huvudområden utkristalliserats som anledningen till att anlita en idrottspsykologisk rådgivare eller mental coach: Personlig utveckling, social utveckling/ledarskapsutveckling, idrottslig utveckling, prestations- & hälsoutveckling samt verksamhetsutveckling.

 

PERSONLIG UTVECKLING

Lära känna sig själv

 • att ta reda på vad man innerst inne vill, prioriterar och värderar
 • att ta reda på vad som egentligen gör en glad och arg
 • att ta reda på saker som man tycker är viktiga för en
 • att veta hur mycket vila, mat, träning etc som man behöver
 • att veta i vilken omgivning man trivs bäst

Leda sig själv

 • att kunna göra det man vill både i tanke och i handling
 • att kunna undvika det man vill
 • att kunna komma ihåg det man vill
 • att kunna glömma det man vill
 • att se möjligheter och att se med nya ögon
 • att öka livskvaliteten genom att kunna ha kul och njuta av livet
 • att lära sig satsa sin kraft på det man kan påverka

 

SOCIAL UTVECKLING/
LEDARSKAPSUTVECKLING

Fungera i grupp (familj/kompisar/lag/arbetet)

 • att våga säga vad man tycker och tänker
 • att veta hur man ska säga saker i olika situationer
 • att kunna lyssna och förstå
 • att kunna göra sig hörd och förstådd
 • att våga markera när man tycker något är fel
 • att kunna respektera andras åsikter
 • att kunna ha kul tillsammans

Leda en grupp (familj/kompisar/lag/arbetet)

 • att kunna leda andra
 • att kunna skapa sammanhållning och ett gemensamt driv
 • att kunna utveckla individen och gruppen

Mediahantering/Sponsorer

 • att kunna hantera intervjuer
 • att kunna hantera presskonferenser
 • att kunna hantera löpsedlar

 

IDROTTSLIG UTVECKLING

Effektiv träning

 • att kunna träna med hög motivation, koncentration och glädje
 • att kunna planera och sätta upp träningsmål
 • att kunna berätta om hur man mår
 • att kunna föreställa sig själv tillbaka efter skadan
 • att kunna utvärdera
 • att veta hur man lär in
 • att bli lite bättre hela tiden
 • att förstå skillnaden på mål- & teknikträning, slump- & förutbestämd träning och öppen- resp stängd färdighet

Spelförståelse (speluppfattning & spelintelligens)

 • att veta och förstå sin egen och övrigas roll/uppgift
 • att vara oberoende av boll och oberoende av kropp
 • att veta min idrotts självklarheter och igenkänningstecken

Optimal prestation

 • att kunna hantera störningar
 • att kunna hantera stress och press
 • att kunna mobilisera till 100% och vara bäst när det gäller
 • att våga och att tro på sig själv
 • att aldrig ge upp
 • att kunna utvärdera och se prestationen bakom resultatet
 • att kunna skapa ett lämpligt prestationstillstånd
 • att kunna njuta under de olika tävlingsmomenten

 

PRESTATIONS- & HÄLSOUTVECKLING

Nå önskad förändring samt hantera ev rehabprocess efter skada

 • att kunna hantera stress och press
 • att våga och att tro på sig själv
 • att kunna planera och sätta upp mål
 • att kunna berätta om hur man mår
 • att kunna föreställa sig själv när man uppnått sitt mål
 • att ha disciplinen att träna som planerat
 • att bibehålla motivationen över tid
 • att kunna hantera störningar och frestelser
 • att förstå helheten; träning, mat & vila
 • att kunna hantera motgång
 • att kunna utvärdera och vara observant på kroppens signaler
 • att kunna njuta under resans gång

 

VERKSAMHETSUTVECKLING

Inifrån och ut & utifrån och in

 • att veta vad vi vill och varför samt hur det ska gå till OCH agerar/levererar därefter
 • att ha en tydlig och klargjord värdegrund (vad står vi för och varför?) som genomsyrar verksamheten
 • att ha tydliggjort och klargjort vad som är viktigt; grund för prioritering
 • att ha tydliggjort och klargjort vad vi säljer; varför, hur och till vem?
 • att ha tydliga roller/uppgifter/ansvarsområden
 • att ha koll på våra styrkor och svagheter samt möjligheter och hot
 • att ha en öppen och rak kommunikation
 • att ha en flexibilitet och lyhördhet
 • att ha fokus på handling framför prat
 • att ha ett hälsosamt klimat; det är människor som utför arbetet…
 • att söka vinna-vinna-lösningar
 • att ta tillvara på synergimöjligheter
 • att uppmärksamma vad som fungerar och vad som behöver förbättras
 • att ta tillvara på synpunkter och feedback